DODIJELJENE NAGRADE POLAZNICIMA ŠKOLE UMJETNIČKE KRITIKE